Usporiadanie a triedenie

úlohy pre prvákov

Usporiadanie

Jednoduché usporiadanie

Lineárne usporiadanie

Zložitejšie usporiadanie

Lineárny vzor

dokonči

Lineárny vzor

Oprav chybu vynechaním obrázku

Lineárny vzor

Oprav chybu prepísaním obrázka

Lineárny vzor

Oprav chybu vložením obrázka

Lineárny vzor

Doplň chýbajúcu časť

Vyber prvky s danou vlastnosťou

Má rovnaký tvar, farbu, veľkosť?

Triedenie

Roztrieď podľa vlastností