Usporiadanie

Zoraď čísla podľa zadania

popis úlohy

Usporiadanie podľa počtu I

Aktivita je zameraná na nácvik usporiadania podľa počtu vzostupne a zostupne.

Úlohou je usporiadať objekty podľa počtu presúvaním objektu z hornej časti obrazovky na vyznačené miesta v spodnej časti obrazovky.

Dieťa pri usporadúvaní uplatňuje vzťahy „je pred“, „je za“ .

Návod na použitie

Spustenie

Úlohy sa generujú náhodne stlačením tlačidla „Spustiť úlohu“.

Po zmene akýchkoľvek vlastností usporiadania v sivom rámčeku v hornej časti obrazovky je potrebné znovu stlačiť tlačidlo „Spustiť úlohu“.

Výber náročnosti

Úlohy sú odstupňované podľa náročnosti. Môžeme si zvoliť nízku (5 objektov), strednú (7 objektov) alebo vysokú (9 objektov) úroveň náročnosti.

Podľa veku a schopností dieťaťa treba voliť úroveň náročnosti a postupne ju zvyšovať.

Výber spôsobu usporiadania

Aplikácia umožňuje zvoliť vzostupné usporiadanie od najmenšieho počtu po najväčší alebo zostupné usporiadanie od najväčšieho po najmenší.

Dieťa môže postupovať zľava doprava, sprava doľava, alebo aj náhodne.

Výber typu usporiadania

Typ usporiadania určuje, či sa budú generovať predmety s číslami od jednotky alebo od iného (náhodne vygenerovaného) čísla.

Výber motívu

Užívateľ môže voliť predmety na usporiadanie.

Domčeky sa usporadúvajú podľa počtu vysvietených okien, lienky podľa počtu bodiek, koláče podľa počtu hrozienok a dominové doštičky podľa súčtu bodiek na doštičke.

zatvoriť

Výborne!