Geometria v priestore

úlohy pre prvákov

Stavby z farebných kociek

Otvorené prostredie pre prácu so stavbami z farebných kociek

Stavby z kociek podľa plánu

Postav stavbu podľa plánu

Plán stavby z kociek

Vytvor plán stavby

Stavba z kociek podľa plánu z bodiek

Postav stavbu podľa plánu z bodiek

Plán bodiek podľa stavby z kociek

Vytvor plán z bodiek podľa stavby z kociek