Symetria s jedným zrkadlom

Vytvor symetrický obraz podľa predlohy

Pomocník

© 2019 Edita Partová & Katarína Žilková

KEGA 003TTU-4/2018 Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

zatvoriť